KRAJSKÉ STŘELECKÉ SDRUŽENÍ ČSS ZLÍNSKÉHO KRAJE

Předseda Václav Jasný
Místopředseda Antonín Vaštík
Výbor Pavel Jež
Ing. Petr Mrázek
Ing. Pavel Hrabalík
Radek Soukup
Předseda revizní komise PhDr. Karel Ježík
Správce kalendáře Ing. Štefan Janošťák